Händer på Halmstad Arena: utställning Hall C, 9 Vävare

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Utställningar

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

Exempel tagna ur gruppen 9 vävares dubbelvävar. Syftet med deras arbete är både att bevara kulturskatten dubbelväv och att visa möjligheter till nya användningsområden och skapandet med nya material.

www.finnvav.n.nu