Händer på Halmstad Arena: entréutställning, Indigo and Madder

Kategorier

  • Utställningar

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

BLÅTT OCH RÖTT – Samtida förhållningssätt till färg och väv. Svenska Vävakademin kurerar en utställning där den röda och blå färgen står i fokus.