Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Christina Andersson-Wiking: Bockstensmannen, på svenska.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 15.00-16.15
  • 22 september

 

Christina Andersson Wiking, 1:e intendent vid Hallands Kulturhistoriska Museum och hon är engagerad till VÄV2021 för att hålla föredrag både på svenska och engelska om Bockstensmannen.

Kläderna gör Bockstensmannen.
Antikvarie Christina Andersson-Wiking från Hallands kulturhistoriska museum, berättar om det unika medeltida fyndet och med fokus på Bockstensmannens dräkt.