Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Åsa Pärson och Amica Sundström: Att göra en praktisk handbok i konsten att väva, på svenska

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 15.00-16.15
  • 23 september

 

Att göra en praktisk handbok i konsten att väva, på svenska

Copyright Bonnier Fakta

Foto Karin Björkquist