Händer på Halmstad Arena: Föreläsning om Märta Måås Fjetterström/ Märta Måås Fjetterström, her life and work, in English.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 13.00-14.15
  • 23 september
Detail ”Röda trädgårdsmattan”. 
Photo: Anette Nilsson, MMF AB

 

Märta Måås-Fjetterström. Her Life and Work

www.mmf.se