Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Angelica Persson: Märta Måås-Fjetterström, på svenska.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 13.00-14.15
  • 22 september
Detalj av Röda trädgårdsmattan. 
Fotograf: Anette Nilsson, MMF AB

Märta Måås-Fjetterström i vävsalen.

 

Föredragets titel: Vad krävs av ett företag för att överleva i mer än 100 år? Märta Måås-Fjetterströms företagsidé och hur den förvaltats och förvaltas in i sitt andra århundrande.

www.mmf.se