Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Anneli Palmsköld: Den textila traditionen i Halland, på svenska.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 11.15-12.30
  • 24 september

 

Föreläsningen handlar om inredningstextilier tillverkade i Halland på 1700- och 1800-talen. Hur de producerades, användes och tolkades är frågor som tas upp. Även mönsterformer, design, tekniker och material behandlas.