Händer på Halmstad Arena: Halländska textilkonstnärer Hall C, Emelie Röndahl

Kategorier/Categories

  • Händer på Halmstad Arena
  • Utställningar

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

 

 

Emelie Röndahl, Falkenberg, är en vävande konstnär som arbetar med figurativ rya. Centralt i hennes praktik är teknikens dubbelsidighet.
Den håriga sidan av ryan ställer sig som motpol till släta undersidan intill, och verken installeras ofta med båda sidor, med dess olika uttryck,
synliga för åskådaren. Emelie Röndahl ser sina ryor som störande versioner av traditionell rya och samtida bildvävar och hon använder otraditionellt
långa och hängande trådar som ger verken en tredimensionalitet. Bilderna hämtas från de anonyma digitala sökmotorerna, varvat med privata bilder
från hennes telefon, följt av snabb skiss och sedan handvävning.