Händer på Halmstad Arena: Halländska textilkonstnärer Hall C, Sofie Karlsson

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Utställningar

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

 

SOFIE KARLSSON
I en materialbaserad praktik undersöks kopplingen mellan kroppens uppbyggnad och anatomi
med naturens växtlighet. I spännpunkter mellan det två och tredimensionella, mellan material,
färg och teknik skapas förvrängda former av in och utsida som talar om flöde, rörelse och
livskraft.
Sofie Karlsson är uppväxt i Halmstad och har en Kandidatexamen från HDK Textilkonst 2019.
Hon bor och är verksam i Göteborg.