Händer på Halmstad Arena: Vävtorg, Väv i Väst

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Utställningar

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

Väv i väst, Riksvävarnas västra sektion.
Vävtorg med olika ”prova på”- verksamheter såsom grindvävning, trädgårdsvävning, minivävramar. Vävning i stort och smått.

www.vavivast.se