Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Winnie Poulsen: Hur ska mina handdukar vara? på svenska.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 9.45-11.00

De ska vara: lätta, luftiga, småbubbliga, snabbtorkande.

Och hur kan jag få dem sån? Jo, det kan vara vid: materialblandingar, olika bindingar i samma tyg, olika skedningar i samma tyg

och med solfjädersked.