Händer på Halmstad Arena: övre plan ovanför entrén, Föreningen Internationellt Vävcenter

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Utställningar

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

Barn & unga

  • Internationellt Vävcenter arrangerar vävning för barn

Föreningen Internationellt vävcenter – Sjuhärad bygger upp en unik utställning som bygger på Sjuhäradsbygdens textila kulturarv med väv i fokus och som skildrar dåtid, nutid och framtid. Genomförandet bygger på den rika kunskap som finns hos föreningens medlemmar och i nära kontakt med både Rydals Museum och Textilmuseet i Borås.

weavingcenter.se