Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Karin Fleck: färga med bakterier – att tänka om när det gäller färgning/Bacterial dyes – rethinking colour, in English.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 16.30-17.45
  • 23 september

 

 

 

How to get a sustainable dyeing?

www.viennatextilelab.at/about-us/karin-fleck-3/