Händer på Halmstad Arena: Verkstad, Lena Hammarlund och Marie Wallenberg väver i varptyngd vävstol

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Verkstad

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

Lena Hammarlund och Marie Wallenberg visar två varptyngda vävstolar, en med en mer avancerad väv och en ”prova på”-väv för publiken. Redskap, teknik, provvävar och böcker kommer att finnas i verkstaden.