Händer på Halmstad Arena: Verkstad, Mairam Zheldenbaeva väver kirgiziska band. (På grund av läget i omvärlden kommer vi tyvärr inte möta Mairam Zheldenbaeva på VÄV2022.)

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Verkstad

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

Mairam Zheldenbaeva väver kirgiziska band. Detta är ett band som används för att hålla samman jurtan, deras mobila hem/tält i ull.

På grund av läget i omvärlden kommer vi tyvärr inte möta Mairam Zheldenbaeva på VÄV2022. Mairam var inbjuden till att i en av vävverkstäderna visa hur man väver kirgiziska band som håller träställningarna spända i de traditionella tovade jurtorna. Det krävs visum för medborgare från Kirgizistan att besöka Sverige och för tillfället går det inte att lösa. Vi hoppas få visa tekniken, redskapen och materialen och träffa Miriam Zheldenbaeva vid något kommande tillfälle. /Svenska Vävrådet