Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Arianna E. Funk och Miriam Parkman: Att väva — och att skriva om det, på svenska.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 11.15-12.30
  • 23 september

 

Arianna E. Funk

www.areclothesmodern.com

Miriam Parkman

miriamparkmantextiles.com

Författarna till nyutkomna boken ”Att Väva” berättar om att vara heltidsvävare 2020 samt om processen bakom boken.