Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Amila Smajović: Mönsterpoesi i bosniska mattor/Poetry of pattern on Bosnias carpets, in English.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 11.15-12.30
  • 22 september

 

 

Poetry of pattern is a story about  different motifs  on Bosnian carpet. Topic  includes analysis of motifs on Bosnian carpet, their origin from prehistoric to present, their symbolic significance and application in modern design.

Mönsterpoesin bygger på motiven i de bosniska mattorna. Föreläsningen ger en analys kring motiven, deras härkomst från förhistorisk tid fram till idag. Symbolspråket analyseras, vad som är specifikt samt hur det påverkar dagens formgivning.