Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Kerstin Paradis Gustafsson: Mysterierna med textilierna från Paracas, på svenska.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 13.00-14.15
  • 23 september

 

 

På 1920-talet upptäcktes gravar på Paracashalvön i Peru. De 2000 år gamla textila fynden ger upphov till många frågor där mina analyser ger svar på en del, bl a om den heliga tråden.

www.kerstinparadis.se