Händer på Halmstad Arena: utställning Hall C, Nordic Weaving Network

Kategorier/Categories

  • Händer på Halmstad Arena
  • Utställningar

Dag/Day Tid/Time

  • 22 september
  • 23 september
  • 24 september

Nordic Weaving Network är ett nätverk för vävare, forskare och kulturförmedlare i och utanför de nordiska länderna. Syftet är att uppmuntra intresse och engagemang i nutida och äldre nordisk vävning och vävtradition.

Nordic Weaving Network

Upplandsrya med korndräll som bottenbindning. Vävd av Maja Andersdotter (född 1816), Rörby, Bälinge socken. Tillhör Textilvetenskaps studiesamling, Uppsala universitet.