Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Katarina Evans, Katarina Brieditis: 12 mattor 12 tekniker 12 månader utan att använda vävstol, på svenska.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 23 september
  • 9.30-10.45

 

 

De berättar om projektet Re Rag Rug som startade som ett experimentellt design- och konsthantverksprojekt för att utforska mattans ekologiska och sociala hållbarhet.

www.brieditis-evans.se