Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Violaine Buet:”Sea Weave”, in English.

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/Day Tid/Time

  • 13.00-14.15
  • 22 september

Föreläser

violaine buet