GDPR

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Svenska Vävrådet (Org.nr: 837600-6162) kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss. Vi är måna om och respekterar din personliga integritet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning så som dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00