Barn, ungdomar och pedagoger på VÄV 2022

På VÄV 2022 anordnas många olika aktiviteter för barn, ungdomar och pedagoger. Det arrangeras också guidade visningar för skolklasser. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Under VÄV 2022 håller landets hemslöjdskonsulenter/utvecklare workshops för barn och unga på temat vävning. Med enkla redskap och metoder får barn och ungdomar möta vävningen i en inspirerande miljö där kreativiteten får flöda.